KLAS v4A CKV, B122, Vrijdag 5e en 6e uur

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen van Mkm. In deze bijlage kun je het boekje van semester1 vinden.

 

Groet van MKM

 

STUDIEHANDLEIDING CKV V4A - 2018/2019

CKV

Leerjaar: 4vwo

Periode: 1 en 2

Lesstof: VERBREDEN. Kennis van kunst begrippen, dimensies van CKV, kunst analyseren, culturele activiteiten, product en kunstdossier.

Doelen

De leerling kan:

-          Kunstbegrippen toepassen

-          Kennis van dimensies toepassen

-          Kunst analyseren/ teksten analyseren

-          Uitvoeren en reflecteren - Culturele activiteiten (handelingsdeel)

-          Product creëren

-          Reflecteren in kunstdossier

Evaluatie

- P.T.A. schriftelijke toets (pww 1 - weging 1)

Kunstbegrippen, dimensies, kunst analyseren, culturele activiteit.

- Deelname aan excursie:
Rotterdam en eventueel culturele activiteiten (Handelingsdeel)

- P.T.A. toets (week 50 inleveren – weging 2)
Product en kunstdossier

Opmerkingen

- De culturele activiteiten bij CKV zijn ‘handelingsdelen’, dat wil zeggen dat je moet deelnemen om je P.T.A. voor CKV af te ronden.

- Bij CKV krijg je van je eigen docent informatie over opdrachten. Opdrachten maak je in de les. Opdrachten die je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Opdrachten verzamel je in je kunstdossier. Van het kunstdossier worden zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat kunstdossier wordt naast de grote opdrachten (toets en product) in periode 1 ook beoordeeld in het P.T.A.

Over de studieplanning:

CKV is een ervaringsgericht vak. Dat houdt in dat je van de docent informatie krijgt over opdrachten die moet uitwerken. Opdrachten maak je vaak in de les.

Opdrachten die je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Als je goed doorwerkt in de les, is het huiswerk voor CKV beperkt. Let wel goed op de planning en je eigen planning van grote opdrachten. Alle opdrachten verzamel je in je kunstdossier.

Van het kunstdossier worden zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat kunstdossier wordt naast de grote opdrachten (toets en filmproductie) in periode 1 ook beoordeeld in het P.T.A. Onder de planning, lees je de beoordelingscriteria voor je houding en inzet in de les; voor de filmproductie en voor het kunstdossier en proces.

 

 

Week

Taken

Planning

Huiswerk dat in deze les af moet zijn

34

Begrippen voor Kunst analyseren leren begrijpen film/videoclip)

Wat is (het belang van) kunst?
Waarom CKV?
Wat is Kunst analyseren?

 

35

Begrippen voor Kunst analyseren leren begrijpen (accent film/videoclip)

Kunst analyseren (film). Kunstbegrippen leren onthouden en begrijpen.

1.        

A. Begrippen voor filmanalyse onthouden, begrijpen.

B.  Kunstautobiografie (3 invulbladen) afgemaakt hebben.

(De blz. die we in de les begonnen zijn, heb je dus afgemaakt).

Tips voor het leren: Filmische begrippen (bijlage 2 van deze mail) onthouden en begrijpen (d.w.z. van de onderste figuur rechts op de pagina, moet je de filmische middelen en aspecten onthouden en begrijpen).

1.       Tip 1: In je boekje, op pag. 27 wordt extra uitleg bij de begrippen gegeven.

2.       Tip 2: Woorden die je niet begrijpt kun je zelf ook opzoeken. Bijv. in een woordenboek, maar ook leuk is: https://moviezone.nl/weten/begrippen . Alleen als je heel goed bent in Engels of wanneer je jezelf graag extra wilt uitdagen of als je heel erg veel interesse hebt in film, kijk dan op: https://filmanalysis.coursepress.yale.edu/basic-terms/ (deze website is echt moeilijk en dus niet verplicht. Rechtsboven zie je een menu met de filmische begrippen waarop je kunt klikken voor uitleg).

3.       Tip 3: Hoe kun je leren? Eerst kijk je of je alle begrippen echt begrijpt, pas als je een begrip begrijpt kun je het goed onthouden. Dan ga je ze uit je hoofd leren door te herhalen (7 keer herhalen op verschillende manieren = onthouden). Vervolgens kies je een filmtrailer of een videoclip uit, die jij zelf heel leuk vindt. Kun je deze begrippen dan herkennen in dit fragment? Door begrippen met voorbeelden te leren, leer je gemakkelijker onthouden omdat je het dan in een context zie en daardoor leer je het beter begrijpen. 

36

Kunst analyseren

Groepen indeling door docent

Opdracht uitvoeren

Kunst analyseren door zelf te experimenteren met film.

Van de docent krijg je een opdracht aangereikt die je gaat uitvoeren. Daarbij krijg je een plot, een locatie en één dimensie toegewezen.

Je werkt in een groepje van max. 3 personen: 1p art-direction; 1p cinematografie; 1p geluid.

A. Begrippen voor filmanalyse onthouden, begrijpen en toepassen. In de les kun je deze begrippen zelfstandig toepassen (= filmanalyse inleveren)

C. Voor deze les moet je de 10 dimensies van CKV bestuderen (begrijpen).

D. Breng een opgeladen mobiel mee met voldoende opslagruimte voor filmfragmenten.

37

Kunst analyseren

Toepassen (zelf maken van een film uittesten van de filmische middelen)

Toepassen van filmanalyse vaardigheden.

In het eerste lesuur les ga je de 1-minuut-film individueel monteren. In de film is goed te zien wat jullie dimensie inhoudt m.b.t. het plot en laat je de opgedane filmische inzichten zien. Je bekijkt elkaars 1-minuut-film en kiest de beste film uit om te tonen.

 

In het tweede lesuur les, presenteer je met je groepsgenoten de gekozen 1-minuut-film en geef je na afloop een korte toelichting op de dimensie (1 min.).

 

Groepenindeling maken voor Rotterdam: max. 3 personen. Deze groep kiest instrumentale muziek. Van de docent krijg je 2 gebouwen/objecten toegewezen, daarop ga je de begrippen van architectuur toepassen (huiswerk volgende week).

 

E. In deze les monteer je en presenteer je met je groepsgenoten de 1-minuut-film (die je in de les gemonteerd hebt).

F. Sla de filmbeelden op en wissel ze met elkaar uit*. Let op: iedereen gaat zelf monteren in deze les!

G. Zoek van tevoren uit hoe jij zelf kunt monteren (op je mobiel, welke apps, welke soorten bestandsformaten en wat je moet doen om de opdracht in max. 1 lesuur gereed te hebben met je groepje.

* uitwisselen kan gratis via we-transfer.com. 

Week

Taken

Planning

Huiswerk dat in deze les af moet zijn

38

Kunst analyseren: beeldende kunst, design, architectuur en muziek

 

ROTTERDAM OPDRACHT

Eerste lesuur: Je werkt individueel aan een kunstanalyse van 2 gebouwen/objecten. Je gebruikt het kunstanalyse model + de architectuurbegrippen + de methode contrast. In je groep werkt iedereen 2 gebouwen/objecten uit, de informatie wissel je uit in je groep.

Tweede lesuur: Je hebt met je groep 1 muzieknummer gekozen, als basis voor de film die je in Rotterdam gaat maken.

Je gaat individueel een muziekanalyse van dit nummer maken. Je gebruikt het kunstanalyse model + de muzikale begrippen + de methode contrast. In je groep werkt ieder een muzikaal kenmerk uit, de informatie wissel je uit in je groep.

H. Voor het huiswerk moet je zelfstandig de beeldende begrippen en de architectuur begrippen bestuderen.

I. Je bestudeert muzikale begrippen.

J. Instrumentale muziek: je kiest voorafgaand aan de les, met je groep één instrumentaal muzieknummer dat je als basis voor de film over Rotterdam gaat gebruiken.

 

39

Rotterdam weten wie, wat, hoe, waar en waarom?

In deze les hoor je van de docent wat je in Rotterdam gaat doen. In de les werk je met je groepje aan de voorbereidingen.

We oefenen met de voorbereiding voor de toets en we bereiden de excursie verder voor.

K. Je bestudeert de muzikale begrippen nogmaals gericht op onthouden, begrijpen en toepassen.

L. Je denkt na met je groepje over het plan voor de filmopnames in Rotterdam. Daarvoor beluister je de muziek goed.

40

pww 1 gedeeltelijk en theresiadag*

(als de les wel doorgaat*)

We oefenen met de voorbereiding voor de toets en we bereiden de excursie verder voor.

M. Je denkt na met je groepje over het plan voor de filmopnames in Rotterdam. Daarvoor beluister je de muziek goed, dat wordt je leidraad.

41

Pww 1

P.T.A. Toets:

·  Kunstanalyse begrippen: film, beeldende kunst/design/architectuur en muziek

·  De dimensies van ckv

·  Kunst analyseren - kunnen onderscheiden van: voorstelling/inhoud, vormgeving, functie, context, betekenis, beoogd effect op de beschouwer

N. Je krijgt in de toets andere voorbeelden dan die je in de les hebt gezien. Zo leer je kennis van de kunstanalyse begrippen en de dimensies, niet alleen onthouden en begrijpen, maar ook flexibel toepassen op nieuwe voorbeelden uit de kunsten. Je hebt in de les geleerd dat het belangrijk is om zo objectief mogelijk te beschrijven wat je waarneemt en daarbij gebruik je de juiste begrippen voor de vormgeving

Week

Taken

Planning

Huiswerk dat in deze les af moet zijn

42

Herfstvakantie

 

 

43

Naar Rotterdam

We gaan op excursie naar Rotterdam.

Let op: Dit is een handelingsdeel. Dat houdt in dat je deze excursie meegedaan moet hebben om CKV af te ronden. Ben je onverhoopt ziek of afwezig, laat je ouder(s)/verzorger(s) dit dan op tijd schriftelijk melden bij je eigen CKV docent. Je moet de excursie zelfstandig inhalen. 

O. Rotterdam excursie. Ben op tijd op school. Neem een lunchpakket, drinken en wat geld mee. Doe goede kleding en schoenen aan om te wandelen. Neem een opgeladen mobiel mee met voldoende opslagruimte voor foto's, film en geluidsopnames. Neem ook zelf de muziek mee die je voor je film hebt uitgekozen.

44

Werken aan filmproductie

Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis. In je kunstdossier verzamel je belangrijke informatie en leg je je proces vast.

P. Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis.

45

Werken aan filmproductie

Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis. In je kunstdossier verzamel je belangrijke informatie en leg je je proces vast.

Q. Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis.

46

Werken aan filmproductie

Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis.

R. Werken aan filmproductie in de les en eventueel thuis.

S. In je kunstdossier verzamel je belangrijke informatie (info/research, experimenten, ideeën, gedachten) en leg je je eigen proces vast.

47

Presenteren

In de les presenteer je jullie filmproductie aan klasgenoten. Zij geven jou feedback.

T. De film moet nu gepresenteerd worden in de les. Alle groepen hebben de film nu af. Zorg dat je alles af hebt en op tijd getest hebt (of de techniek goed werkt).

48

Presenteren

In de les presenteer je de filmproductie aan klasgenoten. Zij geven jullie feedback.

 

49

Eventuele verbetering

Met behulp van de feedback in de les ga je de filmproductie nog 1 keer doelgericht verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

U. Thuis werk je met je groepje eventueel nog verder aan de verbeteringen als je het in de les niet helemaal afgekregen hebt.

 

 

 

 

 

Week

Taken

Planning

Huiswerk dat in deze les af moet zijn

50

Inleveren filmproject + kunstdossier

In de les maak je een (zelf) evaluatie/ reflectie opdracht. Deze plak je in je kunstdossier.

Je levert nu het definitieve filmproject en je kunstdossier compleet in bij de docent.

Let op: dit is een P.T.A. toets. Als je onverhoopt ziek of afwezig bent, dan geldt het P.T.A. reglement.

V. Kunstdossier compleet maken.

1. Voorzie het kunstdossier van een inhoudsopgave.

2. Voeg afbeeldingen/ foto's van de excursie of inspiratiebronnen.

3. Let erop dat alle opdrachten netjes ingeplakt zijn en dat je ook het eigen proces goed zichtbaar hebt gemaakt (hulpvragen: wat heb je gedaan?, waarom, waarom zo?, waarom zo?, wat ging goed/minder goed en zou je een volgende keer anders aanpakken? wat heb je ervaren/geleerd over design/beeldende kunst/ film/de stad Rotterdam/creatieve processen/ je eigen proces bij ckv? ).

 

 

              KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN:

 

·       ATTITUDE: uit dit logboek dient qua houding duidelijk te zijn dat je moeite hebt gedaan voor opdrachten en dat je met een open blik hebt gekeken en geluisterd/ hebt gewerkt aan opdrachten. Je laat zien respectvol te kunnen zijn.

·       DEADLINES: Je levert opdrachten altijd uitgeprint in de les in, waarin je het af moet hebben. Als je ziek bent of om geldige redenen absent bent, en je moet iets inleveren dan lever je dat hetzij vooraf in (als je weet dat je niet aanwezig kunt zijn in de les) of je levert het de eerste dag dat je weer op school bent in.

·       PLANNING en INFORMATIE: De actuele planning en de informatie uit het opdrachtenboekje van CKV kun je altijd vinden op http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm 

·       VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina moet er weloverwogen uitzien qua compositie en indeling. Je moet in één oogopslag kunnen zien dat je er echt aandacht aan besteed hebt en het visueel doordacht is.

·       VERZORGING: netjes schrijven (handgeschreven) heeft de voorkeur. Je mag e.e.a. ook uittypen op de computer, maar dan moet je de pagina's op maat uitknippen zodat ze heel netjes en verzorgd ingeplakt kunnen worden.

·       LIJM/VERF: gebruik GEEN natte lijmsoorten en geen verf in je logboek, de pagina's gaan daardoor bol staan. Gebruik WEL Pritt-stiften, dunne dubbelzijdige tape en als je met verf wilt werken doe dat dan op een los blaadje en plak het daarna in.

·       MEENEMEN: Dit logboek/kunstdossier heb je elke CKV les bij je.