KLAS v4A CKV, B122, Vrijdag 5e en 6e uur

Beste Leerling,

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen van Mkm. In deze bijlage kun je het boekje van semester 2 van CKV vinden.

Groet van MKM

 

STUDIEHANDLEIDING CKV V4A - 2018/2019 - semester 2

CKV

Leerjaar: 4vwo

Periode: 3 en 4

Lesstof: VERDIEPEN EN VERBINDEN. Kennis van kunst begrippen, dimensies van CKV, kunst analyseren, culturele activiteiten, product en kunstdossier.

Doelen

De leerling kan:

-          Kunstbegrippen toepassen

-          Kennis van dimensies toepassen

-          Kunst analyseren/ teksten analyseren

-          Uitvoeren en reflecteren - Culturele activiteiten (handelingsdeel)

-          Onderzoeken en ontwerpen (= verdiepen)  leren doen van empirisch onderzoek, leren begrijpen van validiteit, betrouwbaarheid, navolgbaarheid, het verschil tussen feit, veronderstelling en mening;  leren leggen van verbanden;  leren doen van literatuuronderzoek;  leren zoeken van een eigen onderzoeksonderwerp vanuit de eigen interesse en motivatie; Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken; onderzoeken van artistieke creatieve processen op een originele manier en onderzoek kunnen presenteren aan anderen in woord en schrift.

-          Onderzoeksverslag en eindproduct creëren (= verdiepen)

-          Reflecteren in kunstdossier (= verbinden)

Evaluatie

- P.T.A. (inleveren in week 15) Onderzoeksnotitie (vaststellen onderwerp, onderzoeksplan en het verzamelen van bronnen) en verslaglegging in kunstdossier (weging 1)

- P.T.A. Onderzoeksverslag (inleveren in week 21), mondelinge onderzoekspresentatie (vanaf week 21) en reflectie in kunstdossier inclusief verslag culturele activiteiten (inleveren in week 23). (weging 3).

Opmerkingen

Actuele planning en digitale versie van dit boekje kun je vinden op:

http://kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm

- De culturele activiteiten bij CKV zijn ‘handelingsdelen’, dat wil zeggen dat je moet deelnemen om je P.T.A. voor CKV af te ronden.

- Bij CKV krijg je van je eigen docent informatie over opdrachten. Opdrachten maak je in de les. Opdrachten die je in de les niet af hebt, maak je thuis verder af. Opdrachten verzamel je in je kunstdossier. Van het kunstdossier worden zowel je proces als je producten beoordeeld. Dat kunstdossier wordt naast de grote opdrachten ook beoordeeld in het P.T.A.

LESDAG: VRIJDAG

LESINHOUD

OPDRACHTEN/HUISWERK

3 (18 jan)

Wat is onderzoeken? Wat is empirisch onderzoek? Mindmap en conceptmap maken over 'onderzoek doen'

A) We gaan in de les actief aan de slag met een paar oefeningen en voorbeelden (= leren doen van empirisch onderzoek, leren begrijpen van validiteit, betrouwbaarheid, navolgbaarheid, het verschil tussen feit, veronderstelling en mening).

4 (25 jan)

Zelfstandig werken aan opdrachten

Kunstautobiografie deel 2 (interview met mede leerling)

5 (1 feb)

In de les: CKV - literatuuronderzoek leren doen bij CKV aan de hand van een krantenartikel (duo's) en onderzoek doen naar artistieke creatieve processen

B) Conceptmap 'onderzoek doen' verder verfijnen/verbeteren (= leren leggen van verbanden)

C) Pitch over krantenartikel in groepjes (= leren doen van literatuuronderzoek)

6  (8 feb)

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus;

onderzoeken van artistieke creatieve processen op een originele manier

D) Werken aan opdracht A1, A2 en A3

aan het eind van de les moeten deze af zijn. Opdrachtbeschrijvingen zie p. 10. (= leren zoeken van een eigen onderzoeksonderwerp vanuit de eigen interesse en motivatie)

7  (15 feb)

Creatieve proces/ artistieke creatieve processen.

onderzoeken van artistieke creatieve processen op een originele manier

D) Werken aan opdracht A1, A2 en A3

aan het eind van de les moeten deze af zijn. Opdrachtbeschrijvingen zie p. 10. (= leren zoeken van een eigen onderzoeksonderwerp vanuit de eigen interesse en motivatie)

8  (22 feb)

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus; Creatieve proces/ artistieke creatieve processen. (vervolg) en werken aan eigen onderzoeksvragen

E) B1 en B2 = eigen onderzoeksonderwerp bepalen en opdracht eisen goed doorlezen = p. 11, 12. (= huiswerk voor deze les & doen & meebrengen)

9  (1 mrt)

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

 F) B3 eigen onderzoeksvragen (opzet) uitwerken in de les en B4 - 2 of 3 dimensies kiezen bij je onderzoek. Aan het einde van de volgende les, lever je alles tussentijds in.

TIP: Check tussentijds de rubrics voor beoordeling p. 50, 51

11 (15 mrt)

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

Tussentijds inleveren aan het eind van de les.

Verder werken aan opdrachten.

13  (31 mrt)

 

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

 

G) B5 = eigen onderzoeksplan uitwerken, p. 20  (= huiswerk voor deze les & doen & meebrengen)

H) B6 = hypothese uitwerken, p.21 - moet aan het eind van deze les af zijn. TIP: Check tussentijds de rubrics voor beoordeling p. 50, 51

14  (5 apr)

 

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

I) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, enquêtes/interviews voorbereiden; experimenten voorbereiden; afspraken maken met deskundigen etc.; ideeën bedenken voor vormgeving van presentatie. Volgende week moet je onderzoeksnotitie ingeleverd worden.

15  (12 apr)

Uitwerken onderzoek (inhoud en vorm - uitwisselen met anderen en evt. groepen vormen m.b.t. presentatie). Onderzoeksnotitie inleveren aan het eind van de les.

J) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, vragen voorbereiden voor enquêtes/interviews; experimenten voorbereiden; afspraken met deskundigen (uitvoeren)

16  (19 apr)

Uitwerken onderzoek (inhoud en vorm - uitwisselen met anderen en evt. groepen vormen m.b.t. presentatie)

J) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, vragen voorbereiden voor enquêtes/interviews; experimenten voorbereiden; afspraken met deskundigen (uitvoeren)

K) kunstdossier bijwerken (opdracht C1, p. 23)

Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, enquêtes/interviews uitwerken etc.

Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken (= huiswerk, volgende les voorbeoordeling)

17  18  (22 apr  - 3 mei)

MEIVAKANTIE

19  ( 10 mei)

Uitwerken onderzoekspresentatie

(vormgeving van de inhoud)

L) Werken aan onderzoek en aan presentatie

M) Voorbeoordeling in de les (daarna krijg je nog 1 kans om aanpassingen te maken)

20  (17 mei)

Uitwerken onderzoekspresentatie

N) Onderzoekspresentatie uitwerken (samen met anderen) Onderzoekspresentatie moet aan het eind van de les af zijn;

Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken

21  (24 mei)

Onderzoekspresentaties in de les

Onderzoeksverslag def. versie inleveren.

22  (31 mei)

Hemelvaartvrij

 

23 (7 juni)

Onderzoekspresentaties in de les

Complete kunstdossier (incl. C2, C3) inleveren.

24 (14 juni)

(vervolg onderzoekspresentaties in de les)

 

25 (vanaf 17 juni)

Proefwerkweek

 

 

 

              KUNSTDOSSIER/LOGBOEK AANWIJZINGEN:

 

·       ATTITUDE: uit dit logboek dient qua houding duidelijk te zijn dat je moeite hebt gedaan voor opdrachten en dat je met een open blik hebt gekeken en geluisterd/ hebt gewerkt aan opdrachten. Je laat zien respectvol te kunnen zijn.

·       DEADLINES: Je levert opdrachten altijd uitgeprint in de les in, waarin je het af moet hebben. Als je ziek bent of om geldige redenen absent bent, en je moet iets inleveren dan lever je dat hetzij vooraf in (als je weet dat je niet aanwezig kunt zijn in de les) of je levert het de eerste dag dat je weer op school bent in.

·       PLANNING en INFORMATIE: De actuele planning en de informatie uit het opdrachtenboekje van CKV kun je altijd vinden op http://www.kunstcontext.com/ckv/4ckv.htm 

·       VORMGEVING/LAY OUT: elke pagina moet er weloverwogen uitzien qua compositie en indeling. Je moet in één oogopslag kunnen zien dat je er echt aandacht aan besteed hebt en het visueel doordacht is.

·       VERZORGING: netjes schrijven (handgeschreven) heeft de voorkeur. Je mag e.e.a. ook uittypen op de computer, maar dan moet je de pagina's op maat uitknippen zodat ze heel netjes en verzorgd ingeplakt kunnen worden.

·       LIJM/VERF: gebruik GEEN natte lijmsoorten en geen verf in je logboek, de pagina's gaan daardoor bol staan. Gebruik WEL Pritt-stiften, dunne dubbelzijdige tape en als je met verf wilt werken doe dat dan op een los blaadje en plak het daarna in.

·       MEENEMEN: Dit logboek/kunstdossier heb je elke CKV les bij je.