KLAS v4D CKV, B122, Maandag 7e en 8e uur

 

Beste Leerling,

 

Hieronder kun je actuele info vinden over wat we nu in de lessen doen van Mkm. In deze bijlage kun je het boekje van semester1 vinden.

In deze bijlage kun je het boekje van semester 2 vinden.

 

Groet MKM

 

Week: ma - t/m vr

JAARPLANNING – 17/18 – KLAS:  v4D          Docent: MKM    lokaal B122    

REKENING HOUDEN MET:

Inhoud van de les

Opdracht die je in de les hebt gekregen

Huiswerk voor de volgende les (dat neem je mee en zit in je kunstdossier/logboek)

35   (28 aug - 1 sept)

Introductie - KIJKEN EN LUISTEREN NAAR KUNST

Aanwijzingen kunstdossier

Eerste opdrachten voor kunstdossier maken.

START BLOK 1

36   (  4 sep –  8 sep)

Introductie - KIJKEN EN LUISTEREN NAAR KUNST

De docent reikt je een kunstwerk aan, dat analyseer je en daarover zoek je info op. In de les krijg je uitleg over kunst analyseren. In dit boekje van CKV kun je informatie vinden over kunst analyseren.

Op basis van het ILO UvA model beschrijf je aspecten van de vormgeving van het kunstwerk dat je in de les aangereikt hebt gekregen. Je moet dit in de les kunnen presenteren aan anderen.

 

37  (11 sep – 15 sep)

Innovatie, kunst & Steden: Rotterdam, introductie

LEREN KUNSTANALYSEREN met inbreng door leerlingen

In de les heb je nagedacht over een aantal vragen m.b.t. leven in steden en creativiteit en kunst en de rol die deze kunnen spelen in de verbetering en vernieuwing van het leven in de stad in de toekomst.

De docent reikt je nu een aantal kunstwerken aan van kunst & de stad/stedelijke omgeving. Daaruit maak je een keuze. Je maakt daarvan een eigen kunstanalyse (= huiswerk) en levert deze volgende week in bij de docent.

Je maakt nu een eigen, nieuwe kunstanalyse en levert deze volgende week in bij de docent. Dit is voor een cijfer. Je kunt deze opdracht NIET herkansen. Je plakt deze kunstanalyse zowel in in je kunstdossier/logboek en print een aparte versie uit die je bij de docent inlevert.

Let op: werk alle stappen volgens het ILO UvA model uit en geef deze ook aan op je uitwerking. Gebruik de juiste begrippen. Zoek voor de context, de functie en de bedoelde betekenis achtergrondinfo op op internet en noteer de gebruikte bronnen nauwkeurig in voetnoten (Control+F). Voeg een afbeelding bij van het werk (7 x 9 cm) en bij muziek een link naar het fragment op youtube. Omvang: Minimaal 2 A4, maximaal 3 A4, lettertype calibri 10, regelafstand 1,15.

38  (18 sep  - 24 sep)

Groepen maken en Thema's kiezen

Informatie over de toets van volgende week.

In de les maken we groepen van minimaal 3 en maximaal 4 personen. Bestudeer met je groep de kwestie die je het meest interessant vindt, aan de hand van het UNESCO rapport Culture, urban future. Bepaal nu een thema voor je documentaire fictie film. Verdeel taken eerlijk m.b.t. de voorbereiding (= kunstanalyse en vooronderzoek) van de zes verplichte elementen van de excursie.

Iedere groep maakt een onderzoek/kunstanalyse van elk van de zes verplichte onderdelen van de Rotterdamexcursie. Neem voor elk van de groepsleden voor de volgende les, een kopie mee van jouw kunstanalyse en vooronderzoek van jouw onderdeel zodat de groep de informatie compleet heeft. Leg dit vast in je logboek.

 

39  (25 sep – 29 sep)

Een kwestie kiezen; storytelling en twee dimensies kiezen

Daarna ga je samen met je groepsgenoten een kwestie kiezen die aansluit bij je thema voor de film. Daarna ga je een verhaallijn uitwerken en kies je twee dimensies die het beste aansluiten bij deze verhaallijn.

Download de app Rotterdam routes en bestudeer de wandeling die het beste past bij jullie thema/kwestie en verhaallijn. Luister en bekijk de filmpjes en de informatie die je zou kunnen gebruiken. Leg dit vast in je logboek. Werk ook aan je individuele procesverslag.

40  (  2 okt –    6 okt)

Voorbereiden Rotterdam-excursie

Inleiding filmische vormgeving, beeldende vormgeving, muzikale vormgeving.

Met je groep ga je op basis van je kunstanalyses, je vooronderzoek, je thema en je verhaallijn in deze les een route en planning maken voor Rotterdam. Je gebruikt daarvoor de app Rotterdam routes als informatie/inspiratie maar maakt zelf een route/planning en bedenkt welke soorten beelden je wilt verzamelen.

Op basis van de kwestie, de verhaallijn en de dimensies, maak je een individueel plan wat je op welke manieren wilt fotograferen, filmen, welke geluidsopnames je wilt maken voor de eindfilm. Je legt dit vast in je logboek. Werk ook aan je individuele procesverslag.

Volgende les krijg je een toets. De informatie van je groep over Rotterdam (kunst analyses) heb je uitgewisseld/ ontvangen en dat is de leerstof voor de toets, naast de kennis van de kunstanalyse begrippen en stappen. 

Projectdag ma 2 okt

Theresiadag di 3 okt

41  ( 9 okt – 13 okt)

TOETS ROTTERDAM

Voorbereiden Rotterdamexcursie

In de les maak je de toets. Op basis van de kwestie, de verhaallijn en de dimensie, maak je een individueel plan wat je op welke manieren wilt fotograferen, filmen, welke geluidsopnames je wilt maken voor de eindfilm. Bedenk verschillende experimenten die je ter plekke kunt doen en manieren om ervaringen in beeld te brengen en goede en veelzijdige informatie te verzamelen. Dit overleg je met de groep en je past je route en planning aan.

Je zorgt dat jij jouw takenpakket voor 25 oktober goed in beeld hebt: je zorgt dat je werkende apparatuur hebt geregeld, dat je goede informatie bij de hand hebt, precies weet wat je waar moet vastleggen/verzamelen en welke informatie je nog moet verzamelen in Rotterdam. Je overlegt met de groepsleden hoe je e.e.a. op een prettige en goede manier samen kunt doen. Overleg vooraf welke bestandsformaten jullie willen gebruiken (JPG, WAV, MOV, etc).

 

42  (16 okt – 20 okt)

HERFSTVAKANTIE

 

 

43  (23 okt – 27 okt)

ROTTERDAM EXCURSIE

Je experimenteert visueel/met geluid, je bezoekt de zes verplichte onderdelen en je doet veldonderzoek.

 

 

 

 

 

Het verzamelde materiaal, deel je meteen ook met anderen: via we-transfer kan dat snel en gemakkelijk.

Je werkt aan je individuele procesverslag: Hoe heb je de excursie ervaren? Wat zijn jouw indrukken van de stad Rotterdam? Welk van de activiteiten vond jij het meest interessant en waarom? etc.  Wat heb jij geleerd over innovatie & kunst in de stad Rotterdam?

Wo 25 okt CKV excursie 4 vwo

44  (30 okt –  3 nov)

Werken aan documentaire-fictie-film

In de les bespreek je opnieuw je verhaallijn met de anderen. Je verdeelt de taken m.b.t. het onderzoeksverslag en de taken van de documentaire-fictie-film.

In je kunstdossier werk je verder aan jouw procesverslag. Daarnaast werk je aan jouw bijdrage aan het onderzoeksverslag van de groep.

 

45  ( 6 nov –  10nov)

Proefwerkweek ma 6 nov, en wo 8 nov t/m di 14 nov

 

 

 

 

46  (13 nov – 17 nov)

Les over creatief denken door de docent.

Verdere opdrachten volgen nog.

In je kunstdossier werk je verder aan jouw procesverslag. Daarnaast werk je aan jouw bijdrage aan het onderzoeksverslag van de groep.

47  (20 nov – 24 nov)

Kunstanalyseren voor gevorderden: Film analyse

Verdere opdrachten volgen nog.

Werken aan documentaire-fictie-film

Volgende les lever je met de groep het onderzoeksverslag in voor een tussentijdse beoordeling,

START BLOK 2

Ma 20 t.m vr 24 nov: 8 lessen van 40 min.

48  (27 nov – 1 dec)

Tussentijdse beoordeling onderzoeksverslag van elke groep

Verdere opdrachten volgen nog.

Verder werken aan je docu-film-fictie.

 

49  ( 4 dec –  8 dec)

Werken aan documentaire-fictie-film

Verdere opdrachten volgen nog.

Volgende les moet je de docu-film-fictie af hebben om te presenteren aan de docent. Je krijgt dan aanwijzingen voor verbeteringen die je voor de eindpresentatie dient uit te voeren.

50  (11 dec – 15 dec)

Voorbeoordeling docu-fictie-film voor de docent en voor 1 andere groep.

- De docent geeft je aanwijzingen wat je nog moet verbeteren.

- De andere groep geeft feedback.

- Feedback/Verbeteringen werk je uit.

- Werken aan de verbeteringen van je onderzoeksverslag.

- Werken aan je individuele procesverslag. 

51  (18 dec – 22 dec)

Werken aan documentaire-fictie-film

Werken aan documentaire-fictie-film

- Presentatie van de docu-fictie-film moet compleet en af zijn na de kerstvakantie.

- Onderzoeksverslag moet compleet en af zijn na de kerstvakantie.

Di 19 dec. excursie Kunstvak H5/V6

52  (25 dec – 30 dec)

KERSTVAKANTIE

 

 

 

1    ( 1 jan -    5 jan)

KERSTVAKANTIE

 

 

 

2    ( 8 jan - 12 jan)

PRESENTATIE DOCU-FICTIE-FILM

Andere presentaties mee beoordelen.

Verder werken aan het onderzoeksverslag van de groep en aan je individuele procesverslag.

Ma: 1e en 2e lesuur vallen uit.

3    (15 jan - 19 jan)

PRESENTATIE DOCU-FICTIE-FILM

Andere presentaties mee beoordelen.

Verder werken aan het onderzoeksverslag van de groep en aan je individuele procesverslag: Volgende week moet dat ingeleverd worden.

4    (22 jan - 26 jan)

INLEVEREN ONDERZOEKS-VERSLAG EN KUNSTDOSSIER

 

 

5    (29 jan – 2 feb)

Leren onderzoeken

 

 

 

6    ( 5 feb – 9 feb)

Leren onderzoeken

 

 

START BLOK 3

7    (12 feb – 16 feb)      

VOORJAARSVAKANTIE

 

 

 

8    (19 feb – 23 feb)

Leren onderzoeken

 

 

Do 22 feb open avond

9    (26 feb – 2 mrt)

Leren onderzoeken - INSCHRIJFLIJST

 

 

 

10  ( 5 mrt – 9 mrt)

Vr 9 mrt start pww 2

 

 

11  (12 mrt - 16 mrt)

Vr 9 mrt t/m ma 12 mrt en wo 14 mrt t/m ma 19 mrt PWW 2

 

 

 

Inhoud van de les

boekje van semester 2

Opdracht die je in de les hebt gekregen en huiswerk voor de volgende les (dat neem je mee en zit in je kunstdossier/logboek)

REKENING HOUDEN MET:

12  (19 mrt - 23 mrt)

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus; Creatieve proces/ artistieke creatieve processen.

a) Werken aan opdracht A1, A2 en A3

aan het eind van de les moeten deze af zijn. Opdrachtbeschrijvingen zie p. 10. (= leren zoeken van een eigen onderzoeksonderwerp vanuit de eigen interesse en motivatie)

13  (26 mrt - 30 mrt)

7e  in B122

8e in D010

Empirische cyclus; Design thinking - cyclus; Creatieve proces/ artistieke creatieve processen. (vervolg) en werken aan eigen onderzoeksvragen

a) B1 en B2 = eigen onderzoeksonderwerp bepalen en opdracht eisen goed doorlezen = p. 11, 12. (= huiswerk voor deze les & doen & meebrengen)

b) B3 eigen onderzoeksvragen (opzet) uitwerken in de les en B4 - 2 of 3 dimensies kiezen bij je onderzoek.

8 x 40 rapportvergaderingen van ma 26 mrt t/m do 29 mrt

14  ( 2 apr - 6 apr)

Projectdagen

Verder werken aan B1 t/m B4 - volgende les meenemen (dan moet het af zijn)

 

Ma 2 apr vrij tweede paasdag

15  ( 9 apr - 13 apr)

START in B122

Daarna evt. D010

Uitwerken onderzoek

(inhoud en vorm - individueel)

TIP: Check tussentijds de rubrics voor beoordeling p. 53, 54

a) B5 = eigen onderzoeksplan uitwerken, p. 20  (= huiswerk voor deze les & doen & meebrengen)

b) B6 = hypothese uitwerken, p.21 - moet aan het eind van deze les af zijn.

c) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, enqu๊tes/interviews voorbereiden; experimenten voorbereiden; afspraken maken met deskundigen etc.; idee๋n bedenken voor vormgeving van presentatie

16  (16 apr - 20 apr)

START in B122
Daarna evt. D010

Uitwerken onderzoek (inhoud en vorm - uitwisselen met anderen en evt. groepen vormen m.b.t. presentatie)

a) Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, vragen voorbereiden voor enqu๊tes/interviews; experimenten voorbereiden; afspraken met deskundigen (uitvoeren)

b) kunstdossier bijwerken (opdracht C1, p. 23)

17  (23 apr - 27 apr)

MEIVAKANTIE

18  (30 apr – 4 mei)

MEIVAKANTIE

19  ( 7 mei - 11 mei)

START in B122

Daarna evt. D010

Uitwerken onderzoek (inhoud)

Werken aan onderzoek: bronnen raadplegen, enqu๊tes/interviews uitwerken etc.

Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken (= huiswerk, volgende les voorbeoordeling)

START BLOK 4

20  (14 mei - 18 mei)

START in B122

Daarna evt. D010

Uitwerken onderzoekspresentatie

(vormgeving van de inhoud)

a) Werken aan onderzoek en aan presentatie

b) Voorbeoordeling: aan het eind van de les onderzoeksverslag inleveren (daarna krijg je nog 1 kans om aanpassingen te maken)

Do 10 en vr 11 mei hemelvaart.

21  (21 mei - 25 mei)

D010

Uitwerken onderzoekspresentatie

Onderzoekspresentatie uitwerken (samen met anderen)

Ma 21 mei tweede pinksterdag

22  (28 mei - 1 jun)

(zelfst. In OLC)

Les gaat wel door (maar mogelijk zelfstandig werken in de les ivm examencorrectie mkm)

Onderzoekspresentatie moet aan het eind van de les af zijn;

Individuele onderzoeksverslag zelfstandig uitwerken (= huiswerk)

NB geen lessen op ma en wo ivm examen nakijken door mkm.

23   (4 jun - 8 jun)

B122

Onderzoekspresentaties in de les

Onderzoeksverslag def. versie inleveren.

24 (11 jun - 15 jun)

B122

Onderzoekspresentaties in de les

Complete kunstdossier (incl. C2, C3) inleveren.

 

25 (18 jun - 22 jun)

Wo 20 juni, start pww3 t/m 27 juni

 

 

26 (25 jun - 30 jun)

 

 

27 (2 jul - 6 jul)

Vanaf ma 9 juli zomervakantie